SE4004

Make Model Year Submodel
Yamaha Raptor 660R 2005 YFM660R
Yamaha Raptor 660R 2005 YFM660RSE Special Edition
Yamaha Raptor 660R 2004 YFM660R
Yamaha Raptor 660R 2004 YFM660R Limited Edition
Yamaha Raptor 660R 2003 YFM660R
Yamaha Raptor 660R 2002 YFM660R
Yamaha Raptor 660R 2002 YFM660R Limited Edition
Yamaha Raptor 660R 2001 YFM660R