HDM40

Make Model Year Submodel
Yamaha YZF R1 2014  
Yamaha YZF R1 2013  
Yamaha YZF R1 2012  
Yamaha YZF R1 2012  Submodel=World GP 50th Anniversary
Yamaha YZF R1 2011  
Yamaha YZF R1 2010  
Yamaha YZF R1 2010  Submodel=Limited Edition
Yamaha YZF R1 2009